Övergripande mål

Att underlätta informationsåtkomst och förståelse av information i vardagliga miljöer.

Nydanande tekniker och tjänster ska utvecklas och testas på ett sådant sätt att öppenhet och interoperabilitet maximeras samtidigt som den personliga integriteten värnas liksom den enskildes kontroll över dennes data.

Hur ska vi nå dit?

Vi kombinerar verklig och virtuell information på ett sätt som ökar värdet av upplevelser, tjänster och produkter.

Vi fortsätter att bygga på den plattform som vi utvecklade i Sense Smart Region. Plattformen utökas med funktioner för maskininlärning och högre IoT-säkerhet.

Vi ser gärna att företag och organisationer bygger tjänster och produkter på plattformen.

Långsiktigt mål

Tjänstenäringen får unika förutsättningar där datamängder från olika tematiska områden kan kombineras på ett godtyckligt sätt, genom skalbara distribuerade arkitekturer som möjliggör datadelning, med en säkerhetsdesign så att systemen ska kunna användas för mer kritiska tillämpningar.

SSiO tillgängliggör en säker och skalbar arkitektur som medger att addera IoT-enheter, sensorer, öppna data till en plattform för utvecklande av tjänster.

 • IoT och IoT-säkerhet

  Vi arbetar med verktyg för att ansluta och autentisera IoT-enheter, t.ex. sensorer, som är användbara om du behöver egna IoT-enheter för att utveckla dina tjänster. Vi övervakar också kommunikationen för att säkra att ingen hackat sig in och tagit över din enhet.

 • Öppna data

  Vi adresserar också öppna data från offentliga myndigheter för att hitta den information som behövs för din tjänst.

 • Maskininlärning

  Vi arbetar med maskininlärning för att automatiskt känna igen vad som är normala mönster i data, och vad som är avvikelser.

 • AR - förstärkt verklighet

  Använd dina sensordata, öppna data och din geografiska information för att skapa nyttig information och presentera den som förstärkt verklighet. Kontakta oss om du är intresserad av att skapa tillämpningar på vår plattform!

Mål

Målet är att erbjuda en fungerande plattform för etablering av tjänster inom offentlig sektor (såsom skapandet av smarta städer/regioner) som klarar att hantera olika tematiska områden. Med fungerande menas att den ska kunna hantera IoT-enheter och öppna datakällor, tillhandahålla säkerhet, innehålla en datahanteringsmodul som bearbetar data till information, konfigureras utifrån ett kapacitetsbehov och erhålla en tjänsteutvecklarmodul som möjliggör för en ökad mängd företag att tillgodogöra sig och förstå hur tjänster kan utvecklas på ett förenklat sätt i en komplex miljö.

Möjligheten att utveckla tjänster ska gälla såväl företag som individer som vill testa och utvärdera nya idéer. De kommer därigenom att skapa ett stads-/regionövergripande ”maker space” som katalyserar utvecklingen av nya unika tjänster.

Målgrupper

Projektet riktar sig i huvudsak till utmaningar och möjligheter inom offentlig sektor, i syfte att utveckla samhällstjänster såsom, eHälsa, smarta hem, byggnadsautomation, miljöövervakning. Utvecklingen av tjänsterna i sin tur ska ske av företag som vill bli eller redan är etablerade att arbeta mot/inom den offentliga sektorn.

Resultaten kommer att komma ett flertal målgrupper till godo i ett perspektiv utifrån kunskapstriangeln (Triple Helix) som gynnar social utveckling, företagande och akademi.

LTU – stärker sin forskning inom ingående teknikområden och kliver fram som en ledande part.

De direkt deltagande företagen, lyfter också fram sina positioner inom sina respektive specialområden och ges möjlighet att utveckla sin projektportfölj samt ökade kontakter med akademi, samhälle och nya företag.

Andra företag får möjligheten att bygga tillämpningar på de lösningar som tas fram i projektet och kan sälja produkter/tjänster som levererar intressant information baserat på IoT-data och ur de öppna data som finns tillgängliga.

Företag som önskar insikt i en begynnande världsmarknad för de teknikområden som adresseras inom projektet, framför allt IoT, IoT-säkerhet och maskininlärning. Det finns även slutanvändare i ett samhälleligt perspektiv som en målgrupp för att kunna tillgodose olika användargrupper, så att tekniken kan främja olika sociala grupper och verka för en ökad jämlikhet utifrån genusperspektiv och övriga horisontella kriterier.