Nästa steg inom uppkopplad teknik i vård och omsorg

Nu är projektwebben för vårt samarbetsprojekt iVO uppe. Vår IoT-plattform används för att samla in sensordata från pilotanvändare i Skellefteå och Kiruna.

Skellefteå, Kiruna och Uppsala kommun driver projektet ”Internet of Things (IoT) inom vård och omsorg” tillsammans med 11 andra projektpartners som består av företag inom branschen och universitet. Nu finns en sajt tillgänglig där projektet löpande uppdateras.

Projektet finansieras av Vinnova och är en del av IoT Sverige, som är Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Projektet görs för att försöka utveckla kvalitén och arbetssätten inom vård och omsorg, så att de lättare ska kunna anpassas till det faktum att andelen äldre i Sverige ökar snabbare än andelen som arbetar.

Målet med iVO-projektet är i första hand att bredda kunskaperna och erfarenheterna i hur information från olika enheter och system kan sammankopplas och användas.
Rent praktiskt sker det genom att 30 lägenheter inom kommunerna utrustas med IoT-enheter från olika leverantörer för att sedan kopplas ihop i ett gemensamt system. Utifrån detta används artificiell intelligens för att upptäcka avvikelser i beteendemönster. Avvikelser skickas till boende samt deras anhöriga utifrån deras behov och önskemål.

Mer om detta kan du läsa om på projektets egna webb, där du också kan ta del av arbetet från några av de 14 partners som är verksamma i projektet.

Dela på

Fler inlägg