AI-frukost – Kort och konkret om Artificiell Intelligens här och nu

 

I Tisdags arrangerade vi en AI-frukost med 110 deltagare. Intresset är alltså stort för artificiell intelligens.

Artificiell Intelligens är något som allt mer påverkar näringsliv och samhällsfunktioner. Många tror att AI inom en handfull år kommer att skapa kraftigt förändrade affärsmodeller, beslutsunderlag, arbetssätt och processer. Men vad händer lokalt och hur kommer man igång med att jobba med AI?
Det var några av frågorna som togs upp under den teknikfrukost som genomfördes i Skellefteå den 19 februari på The Great Northern.

Under mötet hade fyra aktörer inom området bjudits in för att berätta vad som pågår,

Anja Palm

planeras och tänks kring Artificiell Intelligens (AI).

Först hälsade Anja Palm välkommen för Skellefteå kommuns räkning.

 

 

 

 

Marie Nolin & Leif Häggmark

Marie Nolin och Leif Häggmark presenterade sedan Vinnovas rapport om AI, Vinnova Rapport VR 20:08, samt sina respektive projekt DIR och SSiO, kort.

 

Marcus Liwicki

 

 

 

 

Marcus Liwicki, professor inom maskininlärning vid Luleå tekniska universitet pratade om ”The world’s greatest chatbot” och tekniken bakom chatbot-lösningar.

 

 

 

 

Micke ErikssonMicke Eriksson, VD för Skellefteåföretaget BI-Nordic, berättade om AI-baserade kvalitetsförbättringar i kommunikationsnät och hur maskininlärning konkret används av företaget idag.

 

 

 

 

 

 

Thomas Kvist

Deltagarna fick också information från Thomas Kvist om det stöd som både företag och privatpersoner kan få via ett nytt projekt som Region Västerbotten driver där arbetet med AI-lösningar ska stimuleras. Projektet heter Data i det hållbara samhället (DIHS).

 

 

 

Michael Carlberg Lax

Avslutningsvis berättade Michael Carlberg Lax från Skellefteå kommun om hur man som organisation kan förbereda sig för att nyttja potentialen i AI. Bland annat så togs det upp att AI bygger på stora datamängder och om man i sin organisation vill börja förbereda sig på att arbeta med AI så är första steget att börja, dels att samla in data och dels att samla in denna data på ett korrekt sätt som säkerställer att den faktiskt kommer att kunna användas.

 

 

 

 

På mötet deltog 110 personer vilket var ett gott betyg för de arrangerande parterna; Luleå tekniska universitet och dess två projekt Datacenter Innovation Region och SSiO samt Skellefteå kommun, Region Västerbotten och Skelleftea Digital Alliance.

Powerpointpresentationer:

Presentation – Marie Nolin, Datacenter Innovation Region LTU och Leif Häggmark, SSiO samt Skelleftea Digital Alliance
0-AI-frukost_presentation_eng_inkl DIR_slutv

Marcus Liwicki, EISLAB Machine Learning (chair), Luleå University of Technology
1-2019-02-19 ML-breakfast

Micke Eriksson, VD för Skellefteå-baserade BI Nordic
2-Machine Learning in reality

Tomas Kvist, Region Västerbotten
3-DIHS näringslivsfrukost ENG feb 2019 (002)

Michael Carlberg-Lax, Skellefteå kommun
4-2019-02-14 Morgonmöte AI

Dela på

Fler inlägg