Användningsfall för luftkvalitet

Vi ville använda öppna data i vår plattform och fick veta att Skellefteå kommun la ut luftkvalitetsmätningar som öppna data. Det visade sig dock att datat publicerades ett år i efterskott, vilket inte gjorde det hela så intressant.

Luftkvalitets-mätare

Vår partner Data Ductus tog därför fram en luftkvalitetsmätare som vi tog satte ut på några ställen i Skellefteå och Lycksele. Den mäter partikelhalten och kvävedioxidhalten i luften.

Vi har sedan diskuterat att använda den för att kunna ställa om regleringen av trafikljusen på E4:an när luftkvaliteten i korsningen E4/Kanalgatan är dålig, d.v.s att bromsa upp inkommande trafik norr och söder om stan och släppa fram den utgående trafiken snabbare, allt för att få färre fordon på tomgång i centrala stan.

 

 

Vidare har vi diskuterat med TomTom och möjligheten att leverera data till deras GPS-navigatorer för att leda trafiken andra vägar vi dålig luftkvalitet.

 

 

 

 

App med dimmor i olika färger
Färgerna på dimman togs ur en standard för luftföroreningar

Vi tog också fram en app där luftkvaliteten visades som en dimma i olika färger om man tittade på stan genom telefonen.

 

 

 

 

Tre olika förslag på promenadväg från Campus till Max

 

Vid ett av våra hackathon tog också en av studentgrupperna fram en app som visade vägen till ett, där man fick olika alternativ beroende på om man pririterade kort avstånd eller bra luftkvalitet.

 

 

Här väljer man vilken luftkvalitetsparameter man vill titta på
… och här ser man datat i en 3D-graf

Vi tog också fram en 3D-presentation i Microsoft Hololens med tider på dygnet i en dimension och datum i en annan där man kunde kliva in i diagrammen och titta i olika dimensioner.

Dela på

Fler inlägg