Användningsfall äldrevård

SSiO-plattformen i iVO

SSiO har samverkat med projekten iVOS, iVO och FraViVo med att använda IoT för äldrevård. I iVOS och iVO installerades rörelsedetektorer, sensorer på entré- och balkongdörrar, TV-apparat, kaffebryggare, sänglampa m.m. i äldre personers bostäder. När mönstret avvek från det normala gick ett SMS till en anhörig eller till hemtjänsten. SSiO drev tjänsten vidare ett tag efter det att iVO-projektet var avslutat eftersom de äldre som deltog i projektet och deras anhöriga såg ett stort värde av tjänsten.

I FraViVo används kameror i äldreboenden som inte visar någon bild utan analyserar avvikelser utifrån bildinformationen och larmar vid behov.

Digital assistent

Vid ett av våra hackathon arbetade en grupp studenter med att ta fram en digital assistent för kommunens kundtjänst som tog ett samtal från dementa vårdtagare.

Dela på

Fler inlägg