Användningsfall avfallshantering

Fyllnadsgradssensor

Vi har gjort tester med speciella sensorer för sopkärl som mäter ledig volym i kärlet. Det är speciellt intressant i sommarstugeområden, där kärlen kan fyllas väldigt oregelbundet.

 

 

 

 

Sopsorteringsapp

Vid ett av våra hackathon arbetade också ett team med en app som skulle ge stöd i hur man sorterade i sitt soprum.

 

Dela på

Fler inlägg