Användningsfall belysning – med mera

Tanken på smarta lyktstolpar föddes i en diskussion med Skellefteå kommun. Det är resurskrävande att kontrollera att alla lyktstolpar fungerar, och inte har blivit skadade genom påkörning.

Vi gjorde ett test med sensorer som kände av strömförbrukningen och en accelerometer som kände av påkörningar.

Smarta lyktstolpar

Diskussionen ledde vidare till att vi i samarbete med kommunen och Skellefteå Kraft satte upp en sträcka med smarta lyktstolpar mellan Campushallen och Parkbron i Skellefteå. Skellefteå kommun bidrog med en del av investeringen och uppmontering. Skellefteå Kraft bidrog med fiberkommunikation.

I stolparna finns radar för att detektera passerande, (för att styra ljuset), WiFi, och plats för att ansluta egna sensorer. I någon stolpe finns också kamera och högtalare.

Lyktstolpar är en bra infrastruktur för IoT. BI Nordic använder idag lyktstolparna för att testa sina lösningar för gruvtillämpningar. Lyktstolparna är mera lättillgängliga än gruvan, men erbjuder en liknande fysisk miljö.

Smarta lyktstolpar skulle kunna vara en intäktskälla för kommuner. Man kunde sälja tjänsten att montera upp sensorer eller 5G-basstationer i lyktstolparna.

Dela på

Fler inlägg