Användningsfall energibesparing

Vi samarbetar med Horizon 2020-projektet Phoenix runt Riksbyggens brf. Skellefteåhus 13 i Skellefteå. Den är en av fem pilotfastigheter i projektet. De övriga finns i Grekland, Spanien och Irland.

Joo Cham Kim går igenom appen för de boende i huset

Vi har anslutit oss till fastighetssystemet i byggnaden där vi får tillgång till redan befintliga data. Vi har sedan också bytt ut termostaterna och satt in koldioxidsensorer i 4 av lägenheterna i huset, och tagit fram en app där de boende får meddelanden och kan ställa om sina termostater.

 

 

 

Vi har också gjort en förstudie tillsammans med Skellefteå kommun där vi jämfört energidata från ett antal skolor, för att hitta konstiga avvikelser som sedan kan åtgärdas för att spara energi.

Team SMPS

Flera av utmaningarna i vårt hackathon Arctic Challenge 2022 hade med energibesparing att göra. Team SMPS arbetade med en utmaning från Phoenix-projektet.

 

 

Team Jann

Team JANN antog en utmaning från SSiO-projektet, där de använde SSiO-sensorkit för att få temperaturdata från insidan av en vägg, utsidan av väggen och utomhustemperaturen en bit bort från väggen. På så sätt beräknade de K-värdet för väggen, eller till exempel ett fönster.

 

 

Dino Team

Dino Team arbetade med en utmaning från ABB. En ny byggnad för ”Arctic Center of Energy (ACE)” kommer att byggas på Campus Skellefteå. ABB är involverat i energihushållningen av byggnaden, där det också kommer att ske ett energiutbyte med andra byggnader på Campus, så energi tas från byggnader som har överskott till de som har underskott. Utmaningen handlade om att visualisera energiöverföringen.

 

Dela på

Fler inlägg