Användningsfall parkering

Ultraljudssensor

Vi har genomfört tester med att identifiera lediga p-platser i parkeringshus med hjälp av ultraljudssensorer.

 

 

 

Parkeringsapp

 

Under ett av våra hackathon arbetade också en studentgrupp med en parkeringsapp där den som var på väg mot Skellefteå i bil kunde på information om lediga p-platser, reservera en och sedan få guidning till platsen.

Dela på

Fler inlägg