Användningsfall skolan

Vid vårt hackathon Arctic Challenge 2017 tog sig studentgruppen Percomm 1 på sig en utmaning från Tieto. De tog fram en lösning avseende ansiktsigenkänning för automatisk närvaroregistrering i skolan. De vann första pris för sin lösning.

Skellefteå kommun drev detta sedan vidare på Anderstorpsgymnasiet, men fick bassning för att ha brutit mot GDPR.

 

 

 

Nordcoders vann första pris vid Arctic Challenge 2021

Gruppen Nordcoders vid Arctic Challenge 2021 tog tag i en utmaning från en lärare. Utmaningen gällde att mäta ljudnivån i klassrum och förskolor, och detektera ifall den var direkt skadlig, eller långsiktigt påverkade elever och personal. Gruppen använde en ljudsensor och jämförde ljudnivån med skadliga eller irriterande nivåer, och använde också artificiell intelligens för att skilja på olika typer av ljud, t.ex. sång från skrik. De fick också första pris för sin lösning.

Dela på

Fler inlägg