Arctic Challenge 2022

22 – 24 november arrangerade LTU (Luleå tekniska universitet) och några andra organisationer ”Hackathon Arctic Challenge 2022”. Studenter från mastersprogrammen vid Campus Skellefteå bjöds in. Några företag och några andra organisationer kom med utmaningar för studenterna att ta sig an. Arctic Challenge anordnades första gången 2016 och har hållits varje år med undantag för 2019 och 2020.

Studenterna delades in i 6 lag som tog sig an olika utmaningar. 3 av 6 utmaningar var relaterade till energi och byggnader.

Dino Team arbetade med en utmaning från ABB. En ny byggnad för ”Arctic Center of Energy (ACE)” kommer att byggas på Campus Skellefteå. ABB är involverat i energihushållningen av byggnaden, där det också kommer att ske ett energiutbyte med andra byggnader på Campus, så energi tas från byggnader som har överskott till de som har underskott. Utmaningen handlade om att visualisera energiöverföringen. Radio Västerbotten intervjuade också teamet i programmet ”Förmiddag i P4 Västerbotten”. Inslaget börjar ca 1 timme 49 minuter och 30 sekunder in i programmet.
Se deras slutpresentation.

Team JANN antog en utmaning från SSiO-projektet, där de använde SSiO-sensorkit för att få temperaturdata från insidan av en vägg, utsidan av väggen och utomhustemperaturen en bit bort från väggen. På så sätt beräknade de K-värdet på väggen, eller till exempel ett fönster. Se deras slutpresentation.

Team SMPS arbetade med en utmaning från Phoenix-projektet. Utmaningen handlade om att hämta data från en ”Context broker” ur en FIWARE-baserad IoT-plattform och spara den till en annan FIWARE-baserad IoT-plattform, och på så sätt visa upp plattform till plattform-integrering för olika ”end points” i en Context broker. Data ska då visas i form av aviseringar i en mobilapplikation. Den mobila applikationen ska användas för att spara energi i lägenheter och aktivera IoT-sensorer som termostater för uppvärmning. Appen ska också användas för att skicka tillbaka feedback om hur bekvämt det känns i lägenheten sig efter att aktiveringen har utförts. Se deras slutpresentation.

Team G’adir-budir antog utmaningen: Föreslå och implementera en universell decentraliserad identifieringstjänst. Alla användare måste kunna att komma åt den. Lösningen bör också vara decentraliserad (säker och oföränderlig utan att använda centraliserade parter eller molnteknik). Försök att föreslå en decentraliserad identifieringslösning som hjälper användare att ha fri tillgång att gå med och lämna nätverket utan att betala någonting. Lösningen bör omfatta ”decentraliserat identifieringssystem utan ingripande från tredje part”. Dessutom bör alla aktiviteter vara oföränderliga och spårbara i systemet. Se deras slutpresentation.

Team Infosec arbetade med en utmaning från SenseWorks. Att utföra en säkerhetsgranskning och penetrationstest av Senseworks system.

Senseworks tillhandahöll:

  • En exempel-URL till en falsk kundslutpunkt
  • En arkitektonisk översikt över de involverade plattformarna och systemkomponenterna
  • Skärmdelning av specifika delar av källkoden på elevernas önskemål

Granskningen skulle resultera i praktiska råd, rangordnade säkerhetsrisker och idéer för säkerhetsrelaterade förbättringar av kodbasen och infrastrukturplattformen. Se deras slutpresentation.

LTU hade kommit in med en utmaning som Subarctic Monkeys tog hand om. Det handlade om att konstruera ett ramverk för realtidsdatainsamling för samarbete och samnärvaro i en ”virtual reality-miljö”. Data från en mängd olika källor krävs för fysisk och virtuell världsanpassning och samarbete. Dessa inkluderar sammanhang, fysiska och fysiologiska data. Utmaningen är att skapa en lösning, till exempel ett VR-ramverk, som samlar in och integrerar data från flera källor för virtuell verklighetssamarbete och samnärvaroapplikationer med särskilt fokus på medicinsk träning. Samla provdata med ramverket och gör standardiserad datarensning för analys. Se deras slutpresentation.

Juryn för Arctic Challenge bestod av:

  • Robert Winter, Senseworks
  • Saguna Saguna, Luleå tekniska universitet
  • Nuru Jingili, Luleå tekniska universitet

De granskade bidragen mot kriterierna:

  • Visualisering – Hur estetisk och kreativ är visualiseringen?
  • Användbarhet – Hur användbar är lösningen, och hur lätt är den att använda för målgruppen?
  • Innovation – Hur innovativt är bidraget?
  • Affärspotential – Hur hög är affärspotentialen

Alla 6 team gjorde ett mycket seriöst arbete och hade intressanta slutpresentationer. Juryn hade en tuff uppgift i att utse vinnare, men till sist utsågs två vinnare, eftersom deltagarna kom från två olika utbildningar med olika inriktningar.

Subarctic Monkeys, som bestod av Marianna Oleotti, Brianna Swan,  Md sakibul Islam och Muiz Raheem vann den ena klassen med sin lösning för att använda VR-glasögon och sensorer i sjukvården.

Infosec team som bestod av Babatunde Mubarak Oyedele och Umair Arshad vann informationssäkerhetsklassen för sitt penetrationstest och säkerhetsgenomgång av Senseworks lösningar.

Juryn utsåg också andra- och en tredjepristagare. Dino Team och Team SMPS fick dela på andra priset och Team JANN fick tredjepriset.

Förutom ett diplom fick alla deltagarna i de två vinnande teamen också en chokladask som uppmuntran.

Dela på

Fler inlägg