Vårt LoRa-nät

Kategori: LoRa
/Postad av:
Vi har i dagsläget 5 gateways utplacerade i Skellefteå. Vi kommer också inom kort att sätta upp en gateway på Anderstorp centrum för att få bättre täckning söderifrån. Vi...