Best paper award

Kategori: Objektidentifiering
/Postad av:
”Vår” doktorand Joo Chan Kim fick ”Best paper award” vid IEEE International Smart cities conference 2021 för ”Augmented Reality-Assisted Healthcare System for Caregivers in Smart Regions”, som han skrivit...