Digital workshop med Exploratoriet och 9:orna på Bureåskolan

Idag hade vi i samarbete med Exploratoriet en workshop med 9:orna på Bureåskolan. Exploratoriet driver sådana samarbeten med olika näringsgrenar i syfte att öka teknikintressen genom att visa upp lösningar och problem från verkligheten.

På grund av pandemin genomförde vi workshopen digitalt.

Först presenterade vi projektet och möjligheterna med vår IoT-plattform. Eleverna fick sedan uppgiften att i grupper ta fram idéer till användbara smarta tjänster. Alla hade gjort ordentliga arbeten och presenterade bra idéer. Här kommer ett axplock:

 • Virusmätning i luften.
 • Mäta urinnivån i badbassänger, styra klorering och vattenbyte.
 • Vattentrycksensor i avloppsrör, hitta läckor.
 • Ljudsensor, analysera fel, peka ut varifrån ljudet kommer.
 • Blodtrycksensor, reglerar medicintillförsel, detekterar hjärtattack, meddelar familj.
 • Temperaturreglering baserat på ute- och innetemperatur samt schema för lokalen.
 • Coronastöd för butiker, restauranger m.m. Räknar och visar antal besökare, statistik för att styra öppettider, personalschema. Om festlokal meddela polis vid för högt antal.
 • Ljudsensor för fisk, mäta bestånd, varna om för få, även även detektera om föremål slängs i vattnet, samt även mäta algmängd.
 • Varning i telefonen om man går och tittar i den och nåt händer, trafik, trottoarkanter, trafikljus. Även stöd för synskadade (och klumpiga personer).
 • Golfglasögon – mäter avstånd och vind, föreslår klubba och hur man ska slå. Tar in data från alla slag, AI lär sig spelarens egenskaper.
 • Detektera snö och halka på vägen, meddela kommun eller åkare.
 • Folksamlingssensor, visa på karta kopplat till restriktioner.
 • Armand som mäter parametrar i kroppen, t.ex. blodtryck, även detektera medicin intag. Meddela hemtjänst vid avvikelser.
 • Parkeringstjänst, visar lediga platser, sensorer eller crowd sourcing.
 • Gatljus på avlägsna platser, sensorer ser rörelser, kamera för att kunna se vad som hänt, om nån t.ex. försvunnit.

Dela på

Fler inlägg