Hållbarhetsworkshop

Idag höll vi en hållbarhetsworkshop i projektet. Den leddes av våra utvärderare Liselotte Bruse och Peter Hedman.

Utvärderarna hade förberett ett material baserat på FN:s 17 hållbarhetsmål, de tre perspektiven ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljö samt Hållbarhetstrappan.

Vi tittade också på värdekedjor och exempel från stora företag, samt hur de stora företagen kommunicerar ut sitt budskap till olika intressenter.

Sedan vidtog själva workshopen där vi diskuterade hur projektet påverkat ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljö. Vi kommer att fortsätta med en intern övning där vi mera i detalj tittar på projektets use cases och deras påverkan.

Dela på

Fler inlägg