Seminarier

Kategori: Presentation
/Postad av:
Projektet SSiO, (Societal development through Secure IoT and Open data), är på väg mot sitt slut. Vi har hållit på sedan 1/3 2018 och fått projektet förlängt två gånger,...

SSiO i Almedalen

Kategori: Presentation
/Postad av:
Christer och Leif presenterade projektet och tankar framåt runt smarta samhällen under Almedalsveckan. Företagen Leosol och NRLYZE som vi har samarbeten med deltog också i presentationen.      ...

FIWARE Global Summit

Kategori: FIWARE
/Postad av:
Karan och Leif besökte FIWARE Global Summit i Wien 12-13 juni. Vi hade ingen presentation från scenen den här gången, men vi träffade många människor som vi introducerade SSiO...

Användningsfall skolan

Kategori: Användningsfall
/Postad av:
Vid vårt hackathon Arctic Challenge 2017 tog sig studentgruppen Percomm 1 på sig en utmaning från Tieto. De tog fram en lösning avseende ansiktsigenkänning för automatisk närvaroregistrering i skolan....

Användningsfall parkering

Kategori: Användningsfall
/Postad av:
Ultraljudssensor Vi har genomfört tester med att identifiera lediga p-platser i parkeringshus med hjälp av ultraljudssensorer.         Under ett av våra hackathon arbetade också en studentgrupp...