Vårt LoRa-nät

Kategori: LoRa
/Postad av:
Vi har i dagsläget 5 gateways utplacerade i Skellefteå. Vi kommer också inom kort att sätta upp en gateway på Anderstorp centrum för att få bättre täckning söderifrån. Vi...

Om seminariet Smartare affärsmodeller

Kategori: Presentation
/Postad av:
Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, har under ett seminarium pratat om smartare, hållbara affärsmodeller. Jeaneth Johansson pratade om vilka strukturer som finns på...