Om Arctic Challenge 2021

Arctic Challenge 2021 var ett hackathon med fokus på Blockchain, 5G, Lora WAN, IoT Platform, Edge Computing och Informationssäkerhet som hölls 7-9/12. Det var ett hybridevenemang, med både fysiska och virtuella deltagare.

Deltagarna delade upp sig i 5 team som hade fått välja på 3 olika utmaningar:

De båda teamen The Immutables och DJANGO:s ON CHAIN jobbade med väderdata och blockkedjor. Blockkedjeteekniken är intressant eftersom  den gör det hart när omöjligt att förvanska data. Nu är ju väderdata inte speciellt känslig information, men deras lösning fungerar för vilka data som helst, t.ex. banktransaktioner. Teamen hade snarlika lösningar, men med lite olika teknikval.

NordCoders hade valt en ljudutmaning. En lärare hade önskemål om en lösning där man kunde mäta ljudnivån i klassrum och förskolor, och kunde detektera ifall den var direkt skadlig, eller långsiktigt påverkade elever och personal. De använde en ljudsensor och jämförde ljudnivån med skadliga eller irriterande nivåer, och använde också artificiell intelligens för att skilja på olika typer av ljud, t.ex. sång från skrik.

De två sista teamen 4everWIN och Team 5 hade valt att mäta kapaciteten i 5G-nät, vilket ju passade väldigt bra på TGN, eftersom det finns ett 5G-testnät i huset. Båda teamen visade lösningar som mätte kapaciteten. 4everWIN hade dessutom en väldigt enkel och användarvänlig lösning, och hade också tagit fram ett business case, (och satt ett pris på aktier för den som vill köpa in sig).

Här kan ni se teamens slutpresentationer:

The Immutables – https://youtu.be/acah5Efo2rE

NordCoders – https://youtu.be/QMEIDCPGyTc

Djangos on chain – https://youtu.be/yv9o1ELvLpk

4everWIN – https://youtu.be/VNeVzPXpNGU

Team 5 – https://youtu.be/qXCs9hZIlHw

och prisutdelningen – https://youtu.be/lLDANsIHx9o

Juryn bestod av:

  • Anja Palm, Skellefteå kommun
  • Lina Andersson, BI Nordic
  • Morteza Alizadeh, Luleå tekniska universitet

De granskade bidragen mot kriterierna:

  • Visualisering – Hur estetisk och kreativ är visualiseringen?
  • Användbarhet – Hur användbar är lösningen, och hur lätt är den att använda för målgruppen?
  • Innovation – Hur innovativt är bidraget?
  • Affärspotential – Hör hög är affärspotentialen

NordCoders, som bestod av: Fatema Mirza, Wania Khan, Otabek Sobirov, Md Abu Ahammed Babu och Mohammad Newaj Jamil vann Arctic Challenge 2021 med sin lösning för att detektera skadliga ljudnivåer. Förutom ett diplom fick alla deltagarna i teamet en Raspberry Pie att labba vidare med.

Initiativet till Arctic Challenge 2021 togs gemensamt av  Skelleftea Digital Alliance och projekten SSiODIT4BEARsArctic 5G Test NetworkWireless Innovation Arena och 5G för vård och omsorg i Övre Norrland. Projekten finansieras bland andra av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det sponsrades också av Skellefteå Science CityDF SkellefteåLuleå tekniska universitetSkellefteå kommun, NUITEQ samt andra företag och organisationer.

 

Dela på

Fler inlägg