Om seminariet Smartare affärsmodeller

Jeaneth Johansson, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, har under ett seminarium pratat om smartare, hållbara affärsmodeller.

Jeaneth Johansson pratade om vilka strukturer som finns på och under ytan av ett företags arbete med utveckling av affärsmodeller och hur medvetna affärsmodeller kan skapas, affärsmodeller som synliggör och bidrar till ett hållbart entreprenörskap.

Affärsmodeller handlar inte bara om hur ett företag ska ta betalt för sina tjänster. Det handlar om en logik över hur företaget gör affärer. Det handlar också om de aktiviteter som genomförs och de resurser som tillvaratas, eller inte tillvaratas, för att generera ett hållbart företagande.

Hållbarhet handlar om ekonomisk hållbarhet; att överleva men också att ha möjligheten att vara innovativa och växa. Hållbarhet handlar också om social hållbarhet; att säkerställa ett socialt ansvar där inkluderande och genusmedvetna affärsmodeller är en del. Även miljömässig hållbarhet är centralt i ett företags logik att göra affärer.

Seminariet var ett samarbete mellan projekten Gender Smart Arena och SSiO, DF Skellefteå avd. och Skelleftea Digital Alliance och ägde rum på Campus Skellefteå.

Dela på

Fler inlägg