Seminarier

Projektet SSiO, (Societal development through Secure IoT and Open data), är på väg mot sitt slut. Vi har hållit på sedan 1/3 2018 och fått projektet förlängt två gånger, så vi avslutar nu den 31/10. Luleå tekniska universitet, BI Nordic, CGI, Data Ductus, Sokigo, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft och Skelleftea Digital Alliance har arbetat tillsammans i projektet.

Nu håller vi ett seminarium där vi berättar om vad vi åstadkommit och våra tankar om att nyttja tekniken framåt.

Anmäl er till seminariet på plats i Skellefteå, eller via Zoom 12/10 kl. 10-12 här: https://simplesignup.se/event/209116

Som sagt kommer vi att berätta vad vi åstadkommit, d.v.s en plattform för Internet of Things, där vi har byggt tjänster för bl.a:
• Turism – Projektet har tagit fram digitala guider och chattande turistmål, https://ssio.se/anvandningsfall-for-turistnaringen/
• Luftkvalitet – Teknik och metoder för luftkvalitetsmätningar och demonstrationer av möjligheten att använda dem för att kontrollera trafiken för att minska luftföroreningarna, samt för att rekommendera vandringsleder med god luftkvalitet, https://ssio.se/anvandingsfall-for-luftkvalitet/
• Presentation av öppna data, https://ssio.se/anvandningsfall-presentation-av-oppna-data/
• Dold infrastruktur, https://ssio.se/anvandningsfall-gomd-infrastruktur/
• Äldreomsorg – SSiO har samarbeat med iVO-projektet gällande trygghet för äldre i egna hem och FraViVo för effektivitet i äldreboenden, https://ssio.se/anvandningsfall-aldrevard/
• Parkering – Projektet har demonstrerat möjligheten att visualisera lediga parkeringsplatser och navigera till lediga platser, https://ssio.se/anvandningsfall-parkering/
• Skola – SSiO har visat på möjligheten att använda ansiktsigenkänning för närvaroregistrering i skolan och att göra ljudmätningar i klassrum och förskolor för att upptäcka skadliga ljudnivåer, https://ssio.se/anvandningsfall-skolan/
• Energibesparingar – Vi samarbetar med Horizon 2020-projektet Phoenix runt Riksbyggens brf. Skellefteåhus 13 i Skellefteå. Den är en av fem pilotfastigheter i projektet. De övriga finns i Grekland, Spanien och Irland. Vi har anslutit oss till fastighetssystemet i byggnaden där vi får tillgång till redan befintliga data. Vi har sedan också bytt ut termostaterna och satt in koldioxidsensorer i 4 av lägenheterna i huset, och tagit fram en app där de boende får meddelanden och kan ställa om sina termostater. Vi har också gjort en förstudie tillsammans med Skellefteå kommun där vi jämfört energidata från ett antal skolor, för att hitta konstiga avvikelser som sedan kan åtgärdas för att spara energi, https://ssio.se/anvandningsfall-energibesparing/
• Avfallshantering – Vi har gjort tester med speciella sensorer för sopkärl som mäter ledig volym i kärlet. Det är speciellt intressant i sommarstugeområden, där kärlen kan fyllas väldigt oregelbundet, https://ssio.se/anvandningsfall-avfallshantering/
• Smarta lyktstolpar – VI har byggt upp en sträcka med smarta lyktstolpar på Campusområdet i Skellefteå, mellan Campushallen och Parkbron. Dels innehåller de en del smarta tjänster i sig, och dels kan de användas som en infrastruktur för andra smarta stadstjänster, https://ssio.se/anvandningsfall-belysning-med-mera/
• IoT-kommunikation – Vårt LoRa-nätverk ger en infrastruktur för IoT och smarta tjänster, https://ssio.se/anvandningsfall-iot-kommunikation/
• Stadens kontrollrum – Projektet utvecklar ”stadens kontrollrum” som är en digital tvilling av staden där vi kommer att visualisera all öppen sensordata som samlas in i SSiO-plattformen. Det kommer också att bli ett mycket kraftfullt verktyg för stadsplanerare, https://ssio.se/anvandningsfall-stadens-kontrollrum/
Välkomna med anmälan enligt ovan!

Dela på

Fler inlägg