Avslutningsseminarium

Idag höll vi vårt avslutningsseminarium där vi berättade om vad vi åstadkommit och våra tankar om att nyttja tekniken framåt.

Vi berättade om den öppna plattform  för Internet of Things vi tagit fram och visade upp de tjänster som tagits fram på den.

SSiO-plattformen

Leif började med en introduktion av plattformen och några av de tjänster som tagits fram på den:

• Turism – Projektet har tagit fram digitala guider och chattande turistmål, https://ssio.se/anvandningsfall-for-turistnaringen/
• Luftkvalitet – Teknik och metoder för luftkvalitetsmätningar och demonstrationer av möjligheten att använda dem för att kontrollera trafiken för att minska luftföroreningarna, samt för att rekommendera vandringsleder med god luftkvalitet, https://ssio.se/anvandingsfall-for-luftkvalitet/
• Presentation av öppna data, https://ssio.se/anvandningsfall-presentation-av-oppna-data/
• Dold infrastruktur, https://ssio.se/anvandningsfall-gomd-infrastruktur/
• Parkering – Projektet har demonstrerat möjligheten att visualisera lediga parkeringsplatser och navigera till lediga platser, https://ssio.se/anvandningsfall-parkering/
• Skola – SSiO har visat på möjligheten att använda ansiktsigenkänning för närvaroregistrering i skolan och att göra ljudmätningar i klassrum och förskolor för att upptäcka skadliga ljudnivåer, https://ssio.se/anvandningsfall-skolan/
• Avfallshantering – Vi har gjort tester med speciella sensorer för sopkärl som mäter ledig volym i kärlet. Det är speciellt intressant i sommarstugeområden, där kärlen kan fyllas väldigt oregelbundet, https://ssio.se/anvandningsfall-avfallshantering/
• IoT-kommunikation – Vårt LoRa-nätverk ger en infrastruktur för IoT och smarta tjänster, https://ssio.se/anvandningsfall-iot-kommunikation/

Saguna

Saguna fortsatte med att berätta om de tjänster för äldrevård som tagits fram:
• Äldreomsorg – SSiO har samarbetat med iVO-projektet gällande trygghet för äldre i egna hem och FraViVo för effektivitet i äldreboenden, https://ssio.se/anvandningsfall-aldrevard/

 

 

 

 

Christer

Därefter berättade Christer om:
• Energibesparingar – Vi samarbetar med Horizon 2020-projektet Phoenix runt Riksbyggens brf. Skellefteåhus 13 i Skellefteå. Den är en av fem pilotfastigheter i projektet. De övriga finns i Grekland, Spanien och Irland. Vi har anslutit oss till fastighetssystemet i byggnaden där vi får tillgång till redan befintliga data. Vi har sedan också bytt ut termostaterna och satt in koldioxidsensorer i 4 av lägenheterna i huset, och tagit fram en app där de boende får meddelanden och kan ställa om sina termostater. Vi har också gjort en förstudie tillsammans med Skellefteå kommun där vi jämfört energidata från ett antal skolor, för att hitta konstiga avvikelser som sedan kan åtgärdas för att spara energi, https://ssio.se/anvandningsfall-energibesparing/
• Smarta lyktstolpar – Vi har byggt upp en sträcka med smarta lyktstolpar på Campusområdet i Skellefteå, mellan Campushallen och Parkbron. Dels innehåller de en del smarta tjänster i sig, och dels kan de användas som en infrastruktur för andra smarta stads-tjänster, https://ssio.se/anvandningsfall-belysning-med-mera/
• Hur vi nyttjar maskininlärning för att detektera illvilliga attacker mot vår plattform.

Anders

Slutligen berättade Anders Haraldsson om Sokigos och CGI:s arbete med:
• Stadens kontrollrum – Projektet utvecklar ”stadens kontrollrum” som är en digital tvilling av staden där vi kommer att visualisera all öppen sensordata som samlas in i SSiO-plattformen. Det kommer också att bli ett mycket kraftfullt verktyg för stadsplanerare, https://ssio.se/anvandningsfall-stadens-kontrollrum/

Vi fick en intresserad publik som ställde många frågor.

Aktiva åhörare

Dela på

Fler inlägg