SSiO med högstadiet på Exploratoriet

Idag hade vi i samarbete med Exploratoriet en workshop med en högstadieklass från Kanalskolan. Exploratoriet driver sådana samarbeten med olika näringsgrenar i syfte att öka teknikintressen genom att visa upp lösningar och problem från verkligheten.

Vi började övningen med att titta på våra luftkvalitetssensorer, och fundera på vad skillnaderna i mätdata kunde bero på.

Som sista övning fick eleverna jobba i grupper och ta fram idéer till produkter och tjänster som man skulle kunna ta fram med sensorer och vår plattform. Idéerna handlade om djurmatare, luftfuktare/avfuktare, intelligent och modifierbar rullator, självgående kundvagn, intelligent farthinder, app som meddelar fel på bilen och badguide.

Leif utsåg sedan den bästa idén, och den vinnande gruppen med iden ”badguiden” är inbjudna att komma på vårt sprintmöte 17:e maj och presentera sin idé.

 

Dela på

Fler inlägg