SSiO på Kartdagarna i Helsinborg

Under våren 2023, 18 – 20 april, kom den årliga branschkonferensen för ”kart-/GIS- och mätfolk” – Kartdagarna – att gå av stapeln. Cirka 700 deltagare fick under dessa tredagar åtnjuta ett 80 tal seminarier, en mässa med 20 talet utställare och flertalet workshops. Allt under teman och ämnesområden som GIS, Geodesi, Stadsbyggnad, fjärranalys med mera. Här deltog vi från SSIO genom vår partner SOKIGO, både i utställning och föreläsning.

Det är Kartografiska Sällskapet som var år arrangerar dessa branschdagar med deltagare/medlemmar från hela landet. De flesta kommer från offentlig sektor, men här återfinns även andra branscher som jobbar med de ingående ämnesfrågorna.

Om digitala tvillingar

Årets stora dragplåster och intresse, både vad gäller föreläsningar och mässa, kom att landa precis mitt i ett av våra arbetsområden – Stadens Kontrollrum/Digital tvilling. Genom Sokigos arbete

Skellefteås digitala tvilling

med detta i SSIO har projektet tagit fram demonstrationer för Skellefteå stad. I strävan att kunna uppnå en bra visualisering och analys av sensordata från vår IOT-set-up i Skellefteå med realtidskommunikation mellan enheter och servrar med bla LoRa nätverk, så införlivade vi tidigt digitala kartor och GIS i projektet.

Under det senaste året har vi även arbetat med att koppla samma dessa sensordata, dess styrning och analys, med  en riktig digital tvilling. Den digitala tvillingen är en 3d version av i detta fall Skellefteå stad. I detta arbetet har vi förutom att genom samverkan med kommunen få bästa datakällorna även tittat på hur man på ett hållbart sätt kan både ta fram och förvalta en basal men ”nyttig” digital tvilling. Förutom vår aspekt används ju dessa för stadsplanering, ljus-/skugganalyser, riskanalyser (tex översvämning ) mm… Vi har också jobbat med att integrera CAD/BIM modeller från projektering och ritningsobjekt. Hela hus beskrivna i detalj vad gäller material och konstruktion. Mycket spännande.

Sokigos monter

I monter och i en av sessionerna kom vi att visa upp lite olika aspekter kring den digitala tvillingen och här exemplifiera med de resultat vi tagit fram i SSIO. Det rönte stort intresse och visade att nyfikenheten kring den tredje dimensionen och begreppet realtid är intressant för framtidens städer och regioner. Vi visade på nyttan och hur man kan bygga upp grunden för en digital tvilling – och lite om framtiden med kontrollrummet där man med sensorer kan avläsa – men också med teknik styra vissa processer. Vare sig det är värme i byggnader eller leda om trafik på grund av för dålig luft. Mycket lyckade dagar och vi både fick gott intryck av arrangemanget och gav många inspiration.

 

Vid pennan – Anders Haraldsson, Sokigo AB

Dela på

Fler inlägg