SSiO på Tillväxtverkets ”Innovationssynk”

Leif deltog i går på Tillväxtverkets ”Innovationssynk” i Stockholm, och hade en posterutställning.

Förutom nätverkande fick vi också lämna förslag till förändringar för den kommande programperioden. Tankar som kom upp var bl.a:

  • Idag riskerar man inlåsning i den egna regionen. Öppna upp för samarbeten mellan olika delar av landet.
  • Var konsekvent i hur man ser på koncerner. Idag kan inte företag som driver verksamhet i flera bolag använda personer ur flera bolag i ett projekt, däremot tittar man på hela koncernen när man pratar om statsstöd.
  • Höj stödet för OH-kostnader.
  • Idag får man olika svar från olika handledare om vad ”försumbart stöd” får användas till.

Dela på

Fler inlägg