Vårt LoRa-nät

Vi har i dagsläget 5 gateways utplacerade i Skellefteå. Vi kommer också inom kort att sätta upp en gateway på Anderstorp centrum för att få bättre täckning söderifrån.

Vi har tidigare gjort en del försök med geopositionering i LoRa, med begränsad framgång. Sedan vi uppgraderade till VMC 3.0 får vi bättre positioner, och vår förhoppning är att en gateway på Anderstorp också ger en förbättring.

Inom kort kommer vi också att sätta upp en gateway i Lycksele.

Vi har gjort en integration mellan LoRa-nätverksservern och vår SSiO-plattform, så vi får in alla mätvärden från de LoRa-IoT-enheter i den.

Vi har ett antal luftkvalitetssensorer som kommunicerar via LoRa, just för tillfället är de dock nertagna för uppgradering. Vi har också en sensor på en rollator, för att testa om geopositioneringen är bra nog för att kunna följa våra IVo-piloter utomhus.

Skellefteå kommun testar att övervaka sina gatljus med hjälp av LoRa-sensorer som mäter strömförbrukning, lutning m.m. Även Alimak gör en del tester för sina framtida hissar med hjälp av vårt nät. Dessutom har vi gjort en del tester med att mäta fyllnadsgrad i sopkärl, samt att detektera lediga parkeringsplatser.

Dela på

Fler inlägg