Vinnande idéer från workshop med Floraskolan

Vi har i samarbete med Exploratoriet haft workshops med niondeklassarna på Floraskolan. Exploratoriet driver sådana samarbeten med olika näringsgrenar i syfte att öka teknikintressen genom att visa upp lösningar och problem från verkligheten. Vi hade en första workshop 2/11 då vi presenterade projektet och möjligheterna med vår IoT-plattform.

Eleverna fick då också uppgiften att i grupper ta fram idéer till användbara smarta tjänster. De fick börja arbeta redan under den första workshopen, och sedan fick de en vecka på sig att slutföra sitt arbetet inför nästa workshop 9/11. Då fick alla grupper presentera sina idéer. Alla hade gjort ordentliga arbeten och presenterade bra idéer. Här kommer ett axplock:

 • Rörelsesensor för fiskar. Sensorn startar en kamera som live-sänder bilder till en app.
 • Temperatorn – mäter temperaturen i olika rum, ger möjlighet att öka och sänka temperaturen.
 • Coronastöd för butiker. Räknar antal in-och utpasserande. Antal personer i butiken visas på hemsida/app. Även statistik/prognos, minskar kötider, stöd för personalen (Flera grupper).
 • Knapp i varje rum i skolan kopplad till app i lärarens telefon, för att kalla på uppmärksamhet. Bra t.ex. i Flora skolan där många olika utrymmen nyttjas.

  Kajsa och Alva, en av grupperna bakom idén med påminnare för elektriska utrustningar.
 • Parkeringsapp för att se hitta lediga p-platser. Kan även ge en hint om hur mycket folk som t.ex. är på Solbacken.
 • Pulsklockor för äldre på äldreboenden. personalen kan se puls, och även kroppstemperatur.
 • Påminnare för elektriska apparater. Påminner via app om man glömt stänga av, och ger möjlighet att stänga av via appen. (Två grupper).
 • Parkeringsapp, visar var lediga p-platser finns. Kan även visa närmaste eller billigaste.
 • Ljudsensor i grupprum. Larmar lärare vid för hög nivå. Även display i rummet som kan göra att elever skärper sig.
 • Sensorer i busskurer som räknar antal som väntar på bussen. Då kan bussbolaget skicka extrabussar i god tid. Visar även i kuren hur långt borta bussen är.
 • Coronastöd – visar hur många personer som finns på olika allmänna platser.
 • Väderanpassande kläder, mäter kroppstemperaturen, värmer eller kyler vid behov med hjälp av inbyggt värme- och kylsystem.

  Freja, Mika och Edvin, med idén om överfallslarm i lyktstolparna.
 • Automater för att köpa Corona-masker.
 • Coronastöd – distanssensorer på kroppen som varnar om man kommer för nära någon annan.
 • Lavinapp, mäter snödjup och väderparametrar, varnar skidåkare och snöfordon om lavinfara.
 • Ventilatorn – Känner av hur många som  är hemma. Anpassar ventilationen i huset.
 • Coronastöd för badhus, bibliotek, kulturhus m.m. Räknar och visar hur många besökare.
 • Sensorer som mäter egenskaper i vattendrag, temperatur på olika djup, gifter.
 • Sensor för istjocklek och vikten hos bäraren. Varnar om risk att gå igenom.
 • Överfallslarm i de smarta lyktstolparna. Ljudsensorer identifierar skrik som tyder på att någon är i fara. Polisen kan starta kamera i så fall.

På SSiO:s projektmöte i dag fick grupperna bakom de vinnande idéerna överfallslarmet och påminnaren för elektriska utrustningar presentera sina idéer. Projektgruppen tyckte att båda idéerna var mycket intressanta.

 

Dela på

Fler inlägg