Våra smarta lyktstolpar

Kategori: Smarta lyktkstolpar
/Postad av:
Våra smarta lyktstolpar är nu monterade längs Notvägen mellan Campushallen och Parkbron. Det är 12 lyktstolpar som projektet har köpt in från Hess, i samarbete med Skellefteå kommun. Skellefteå...

Vårt LoRa-nät

Kategori: LoRa
/Postad av:
Vi har i dagsläget 5 gateways utplacerade i Skellefteå. Vi kommer också inom kort att sätta upp en gateway på Anderstorp centrum för att få bättre täckning söderifrån. Vi...